EVENTS
18.06.2016 10:00 - pozvánka na pietní vzpomínku

Ministerstvo obrany ČR
Generální štáb AČR
Český svaz bojovníků za svobodu
Sdružení válečných parašutistů
Sdružení domácího odboje a partyzánů
a Národní památník hrdinů heydrichiády

Vás zvou

na pietní vzpomínku u příležitosti 74. výročí hrdinného boje a úmrtí čs. parašutistů v pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslove ulici v Praze dne 18. června 2016 v 10:00


[back]