EVENTS
27.01.2015 17:00 - Pietní akt u ponmíku popraveným . Setkání pozůstalých.

V úterý 27. 1. 2015 v prostoru chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici proběhl již po čtvrté pietní akt k uctění zavražděných odbojářů, podporovatelů parašutistů skupiny Antropoid, Silver A, Tin a Intransitive. Akce byla zorganizována spolkem Anlet (Asociace nositelů legionářských tradic) ve spolupráci s Národním památníkem hrdinů Heydrichiády. Den konání pietního aktu nebyl vybrán náhodně. 26. 1. 1943 byla v KT Mauthausen provedena v pořadí již druhá poprava československých vlastenců, kteří byli spojeni s výše uvedenými parašutistickými skupinami. Druhým důvodem byla skutečnost, že 26. 1. 2011 došlo k slavnostnímu odhalení stély s vyrytými jmény těchto zavražděných odbojářů.
Průběh pietního aktu byl následující. V chrámu byla připomenuta vzpomínka na zmíněné vlastence včetně těch, kteří si před zatčením nebo během věznění vzali vlastní život.
Poté zazněla modlitba za zemřelé a na terase kostela byla položena k pomníku kytice se zapálenými svíčkami. Závěrečná společenská část se pak odehrála v prostorách památníku.
Pietního aktu se zúčastnilo okolo šedesáti návštěvníků, jejíž nemalou část tvořili potomci popravených odbojářů.

Vlastislav Janík


[back]