EVENTS
04.09.2014 14:35 - Pietní akt v Kobylisích

Pietní akt v Kobylisích

Dne 4. září 2014 uctili Jeho Blaženost Rostislav, arcibiskup prešovský a metropolita českých zemí a Slovenska, vladyka Jáchym a další pravoslavní duchovní památku sv. novomučedníka Gorazda a jeho druhů na Kobyliské střelnici. K místu, kde před 72 lety umírali představitelé české pravoslavné církve, položili věnce, poté se sloužila panychida.
Střelnice v Kobylisích byla postavena na konci 19. století a původně sloužila pro výcvik pěchoty, postupně se ale stala výletním místem. Konaly se zde koncerty vojenských kapel a po 1. světové válce byl prostor občas zapůjčován i různým organizacím a spolkům, např. Sokolu. Během 2. světové války bylo v části střelnice zřízeno popraviště. Po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v roce 1942 tu byly odvetou denně popravovány desítky mužů a žen. Své poslední chvilky tam strávili také biskup Gorazd, kaplan Vladimír Petřek, duchovní správce katedrály Václav Čikl a předseda sboru starších Jan Sonnevend. Tito představitelé české pravoslavné církve byli za svou pomoc sedmi československým parašutistům (z nichž dva splnili vojenský útok a atentát provedli), skrývajícím se v kryptě pod naším chrámem, odsouzeni k trestu smrti. Gorazd, Čikl a Sonnevend byli zastřeleni 4. září ve 14:35, Petřek vydechl na kobyliské střelnici naposledy o den později, 5. září ve 12 hodin v poledne.
Po skončení války byla střelnice pietně upravena pražskými občany, na konci 80. let byla prohlášena za národní kulturní památku. Dnes ji zdobí kovový kříž s trnovou korunou a plastika plačící ženy od sochaře Miloše Zeta.


5. 9. 2014
P. Poliaková


[back]