AKCE
26.06.2015 16:00 - Nová kniha o válečné historii české pravoslavné církve

Nová kniha o válečné historii české pravoslavné církve

Kniha"Česká pravoslavná církev" s podtitulem Od Mnichova po obnovu v roce 1945 autora Martina Jindry byla prezentována dne 26.6.2015 ve spolupráci s Nár. památníkem hrdinů heydrichiády v českém pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze 2. Publikaci vydal Ústav pro studium totalitních režimů a obsahuje mnohé nové poznatky,fotografie,medailony duchovních otců i vybrané dokumenty.Tak otevírá cestu k dalšímu vědeckému bádání. Po představení knihy autorem Martinem Jindrou,promluvil svědek MUDr. Jaroslav Ort, vnuk popraveného pana Jana Sonnevenda, a vzpomínal na poslední dny s maminkou,popravenou 24.10.1942 v Mauthausenu. Slavnost byla zahájena Modlitbou za vlast /sv. Gorazda/,kterou pronesl prot. Josef Hauzar a požehnání udělil knize
metropol. prot. Jaroslav Šuvarský. V památníku byl promítnut originální dokument z roku 1940 o svěcení oltáře v Třebíči. Tak jsme mohli vidět otce Petřka, Kolomackého, Leixnera, Rezka a další uprostřed zástupů pravoslavných věřících.Rovněž někteří jejich žijící příbuzní se dnešní akce zúčastnili vedle současných představitelů pravoslavné církve vladyky Jáchyma, ředitele ÚER prot.Dudáše a dalších duchovních otců.


[zpět]