EVENTS
18.06.2014 10:00 - Mezinárodní pietní akt v českém pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje

Mezinárodní pietní akt v českém pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje
Od konce II.světové války uctíváme v českém pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje památku sedmi československých parašutistů ,mezi kterými byl Jan Kubiš a Josef Gabčík,protože se zde po útoku na R.Heydricha ukrývali,bojovali a položili za naši svobodu své životy dne 18.června 1942.Uctíváme památku pravoslavných duchovních a věřících,kteří československým vojákům poskytli v kryptě chrámu úkryt od 27.6-18.6.1942.Uctíváme rovněž památku všech hrdinů,kteří ke splnění vojenského úkolu „Operace Anthropoid“ přispěli a byli za to popraveni v Mauthausenu a jinde.Posledních 10 let zodpovědnost za organizaci národního a mezinárodního pietního aktu převzalo Ministerstvo obrany ČR spolu s posádkovým velitelstvím Prahy a s představitelem tohoto pravoslavného chrámu ,zakladatelem instituce- Národní památník hrdinů heydrichiády/1995/při chrámu sv. Cyrila a Metoděje.K významným spolupořadatelům dále patří Český svaz bojovníků za svobodu svobodu,Československá obec legionářská,Sdružení válečných parašutistů,Sdružení domácího odboje a partyzánů,Sokol a Skaut.Na zabezpečení akce se podílejí také odbory Magistrátu hl. m. Prahy a Prahy 2.
Pietní vzpomínka tradičně probíhá od roku 1945 vždy 18. června v 10 hod. položením věnců v Resslově ulici u pamětní desky chrámu ,pokračuje panychidou v chrámu,kde padli Kubiš,Opálka a Bublík a je ukončena položením kytice v kryptě,kde se nevzdali a vlastní rukou zahynuli Gabčík, Hrubý,Švarc a Valčík.Pod pamětní desku a okénko do krypty kostela sv.Cyrila a Metoděje položilo letos věnce přes 40 delegací.Byli mezi nimi příbuzní parašutistů a představitelé jejich obcí,zúčastnili se některé děti popravených spolupracovníků parašutistů,členů nekomunistického odboje,které byly vězněny ve Svatobořicích.Ke vězněným„svatobořickým dětem“ patřil i dvouletý vnuk našeho kostelníka Václava Ornesta.Za věncem Národního památníku hrdinů heydrichiády šla dcera kaplana Petřka, jenž dal souhlas s úkrytem v chrámu, dále vnuci Jana Sonnevenda .Přítomni byli i příbuzní biskupa Gorazda.S radostí jsme uvítali i pravnuka Jana /Sonnevenda/ s maminkou/USA/,kterého v r. 2010 otec Jaroslav Šuvarský pokřtil v našem chrámu.

V tomto roce 72.výročí dobývání chrámu nás svou účastí na pietním aktu překvapil pan prezident Miloš Zeman.Doprovázeli ho ministr obrany,ministr kultury a další nejvyšší představitelé senátu,parlamentu,magistrátu a dalších obcí.Za znění vojenské hudby přihlíželi položení věnců občané a mnozí z nich se s námi modlili při panychidě,kterou dle tradice sloužil následovník popraveného děkana chrámu/ Václava Čikla/.Rovněž tradičně poctili pietní akt svou účastí vojenští představitelé čtyř vítězných armád 2. sv. války.
Dne 20.6.2014,Mgr.Eva Šuvarská


[back]