EVENTS
18.06.2015 10:00 - Přátelé hrdinů heydrichiády a vlastenci pokládají dobrovolně kytice a věnce k pamětní desce

Květen – červen 2015

Přátelé hrdinů heydrichiády a vlastenci pokládají dobrovolně kytice a věnce k pamětní desce u okénka krypty českého pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici.

Děkujeme za kytici „Old Car Rangers Prague“ a za věnec „Kluci děkujeme. Jana, Josef, Maty a Ben“ a dalším občanům za jednotlivé květy pro čsl. vojáky – parašutisty a pravoslavné duchovní.

Dne 18. 6. zde položí věnce delegace ze všech státních a vojenských institucí při příležitosti boje o chrám a kryptu v r. 1942 (viz pietní akty).


[back]