AKCE
26.06.2015 10:00 - Pietní akt obětem rudého teroru z let 1948 -1989

Naše účast na pietním shromáždění obětem teroru z let 1948-89
Na pozvání Sdružení bývalých politických vězňů se za Národní památník hrdinů heydrichiády dne 26.6.2015 se zúčastnily pietního aktu obětem rudého teroru Mgr. Eva Šuvarská v doprovodu Mgr. Petry Poliakové.
Čestné pohřebiště politických vězňů tohoto III. odboje se nachází na Ďáblickém hřbitově.Zde ve společných hrobech bylo nedůstojně pohřbeno více než 200 osobností elity národa a mezi nimi 30 dětí narozených
ve věznicích a usmrcených spolu s jejich matkami.A to v době míru a vlastními lidmi.Zde někde jsou uloženy i ostatky našich 7 parašutistů, bojovníků z krypty kostela sv. Cyrila a Metoděje.
Z projevu poslankyně Parlamentu České republiky a naší starostky Prahy 2 Mgr. Jany Černochové cituji : "Vážení vzácní hosté,když na poušti přišel Mojžíš k hořícímu keři,uslyšel podle starozákonního vyprávění hlas,jak říká: Zuj si opánky,neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá..."
Na pietním aktu promluvili i významní politici,ministr spravedlnosti a modlitbou jej ukončil patriarcha CČH.


[zpět]