PIETNÍ AKTY
Konají se každoročně ve stejnou dobu na stejném místě a jsou veřejnosti přístupné

18. června


Pietní vzpomínka na boj 7 padlých válečných parašutistů

v Resslově ulici, Praha 2
u Národního památníku hrdinů heydrichiády - místa smíření a v českém pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje

18. června

Od roku 1945 se pravidelně v Resslově ulici dne 18. června v 10.00 hod., uskutečňují pietní akty jako vzpomínka na boj sedmi československých parašutistů, z nichž Jan Kubiš a Jozef Gabčík (skupina Antropiod) ve spolupráci s dalšími splnili vojenský úkol - likvidaci Reinharda Heydricha. K místu boje německých vojáků s československými parašutisty patří český katedrální pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje a dále krypta tohoto chrámu, kde duchovní a věřící naší církve parašutisty ukrývali. Zde se s nimi scházeli i členové nekomunistického odboje (viz. historie).

K tryzně na počest parašutistů nás zve Ministerstvo obrany České republiky a Posádkové velitelství Praha, duchovní správa pravoslavného kostela a vedení NP hrdinů heydrichiády, dále Český svaz bojovníků za svobodu, Československá obec legionářů, pozůstalí našich hrdinů a veteráni II. světové války.

Program pietního aktu v NPHH:

 • 10.00 - zahájení ceremoniálu v Resslově ulici, kladení věnců k pamětní desce na zdi českého pravoslavného kostela sv. Cyrila a Metoděje za zvuků vojenských smutečních pochodů.

 • 10.30 - panychida za parašutisty a jejich spolupracovníky v chrámu, celebruje děkan katedrálního chrámu sv. Cyrila a Metoděje, zpívá pravoslavný pěvecký sbor katedrály.

  * oficiální hosté stavějí zapálené svíčky v chrámu a odcházejí do krypty

 • 11.00 - vzpomínkový akt u náhrobních desek parašutistů v kryptě chrámu sv. Cyrila a Metoděje

  * položení kytice, proslov zástupce válečných veteránů a rozloučení oficiálních hostů z domova i ze zahraničí

 • 11.30 - 13. 00 - vstup do památníku volný (zdarma)

  * pokládání květin občanů k pamětní desce nebo v kryptě i v chrámu  4. září


  Pietní vzpomínka na popravené představitele pravoslavné církve - panychida

  na kobyliské střelnici Praha 8
  Národní památník odboje Kobylisy

  4.září

  Dne 4. září ve 14.35 byli na kobyliské střelnici popraveni zastřelením:

 • biskup Gorazd, obnovitel české pravoslavné církve po r.1918

 • Václav Čikl, představený chrámu a duchovní správce katedrály

 • Jan Sonnevend, předseda sboru starších v pravoslavné katedrále

 • ThDr. Vladimír Petřek, kaplan pravoslavné katedrály, popraven 5. září 1942 ve 12.00 hod

  Soud proběhl dne 3. 9. 1942 a byli obviněni za pomáhání parašutistům, za jejich ukrývání v kostele a další „zločiny“.

  Od roku 1945 se na místě popravy, dnes Národního památníku odboje Kobylisy, koná panychida a pouť na památku dne a hodiny popravy nejvýznamnějších členů české pravoslavné církve i dalších 546 bojovníků za svobodu.

  Na pietní vzpomínku zve česká pravoslavná církev, Církevní obec v Praze 2 a Národní památník hrdinů heydrichiády.

  Panychida začíná položením květin a končí státní hymnou. Zpívá pěvecký sbor chrámu sv. Cyrila a Metoděje.

  4.září


  Svátek svatého mučedníka Gorazda

  Od 9.30 hod. bývá sloužena zádušní sv. liturgie v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici obvykle za účasti arcibiskupa pražského a metropolity Českých zemí a Slovenska a duchovních z celé české pravoslavné církve.